Ruterne i Vester Hassing

Lige nu er der to forskellige ruter, men begge er lille smule over 4,2 km lange, hvor depotet er ved start (og slut) på Grandisvej 21.

Forskellen på de to ruter er, at om sommeren løber vi gennem det lille idylliske anlæg midt i byen. Ellers er de to rute rmeget ens - og underlaget er primært asfalt og fortov.

Vinterruten

Det er ved den orange prik vi starter - det er Grandisvej 21

Til fjorden og i skoven

Sommerruten

Det er ved den orange prik vi starter - det er Grandisvej 21.